OBJECTIU:

Millorar el nivell de formació per a l’ocupació de la població de la Zona Nord amb la finalitat de millorar-ne  l’empleabilitat.

SERVICIS:

ü     INFORMACIÓ sobre els recursos de formació ocupacional que hi ha a la ciutat d’Alacant com centres, entitats, requisits, prioritzant aquells realitzats per l’Agència Local Econòmic i Social d’Alacant.

ü     ORIENTACIÓ sobre les necessitats formatives que van sorgint en el mercat laboral, ocupacions més demandades i amb menor desocupació.

ü     PROGRAMACIÓ i posada en marxa de cursos de formació per a l’ocupació  en ocupacions amb major demanda de llocs de treball per a residents a la Zona Nord.

 

Accés a: Nou curs de formació.

Accés b: Fitxa de sol·licitud de curs. (nota de control/confirmació de la inscripció).

La inscripció als cursos només serà efectiva quan s’entregue la fitxa de sol·licitud firmada juntament amb la documentació requerida en cada cas i en tots els casos: DARDE I DNI per a la seua confrontació.