OBJECTIU:

Facilitar l’accés a l’ocupació de la població desocupada  resident a la zona nord del municipi millorant  els seus nivells d’empleabilitat.

 SERVICIS:

INFORMACIÓ sobre el mercat de treball, ofertes d’ocupació i programes d’inserció laboral, entre d’altres.

ORIENTACIÓ per a millorar les condicions d’accés al mercat laboral per mitjà d’una atenció personal i individualitzada.

ASSESSORAMENT en matèria laboral, així com la definició de l’objectiu professional a fi de dotar l’usuari de les eines necessàries per a la recerca d’ocupació.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE. Incloure els desocupats en la BBDD de l’Agència de Col·locació Autoritzada.

DERIVACIÓ a ofertes d’ocupació adequades al perfil personal i suport en els processos de selecció.

SEGUIMENT del procés d’inserció laboral.

Documentació necessària per a presentar en la cita:

DNI. Original.

Darde (demanda del Servef). Original.

– Copia del Curriculum.

Vida Laboral. Original.

Títols de cursos de formació i carnets professionals. Originals.

Correo de contacto: orientacion.urbanaldes@alicante-ayto.es.