Presidente
 • Titular: Manuel Juan Amorós Silvestre.
  • Suplente: Mercedes Jiménez Blasco.
Secretario
 • Titular: Natalia Terol Hernández.
  • Suplente: Eloy Sentana Gadea.
Vocales
 • Titular: Blas Gómez Alfonso.
  • Suplente: Anabel Aracil Montoro.
 • Titular: Teresa García Pertusa.
  • Suplente: Asunción Verdú Hernández.
 • Titular: Ester González Herreros.
  • Suplente: Adela García Rubio.