Què fem

La raó de ser d'ImpulsAlicante

Des del seu naixement en l'any 2000, l'Agència Local és la responsable de la promoció de polítiques per al desenvolupament econòmic de la ciutat.

Com a important agent social, les activitats que es realitzen van dirigides a la ciutadania en general, promovent la formació i la ocupació i afavorint a la creació i implantació d’empreses que dinamitzen el teixit productiu de la ciutat. La raó de ser de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, la seua missió, és la següent:

Impulsar el desenvolupament econòmic del municipi

Promoure i desenvolupar una formació adequada per a la capacitació dels treballadors i afavorir la seua inserció efectiva, segons les necessitats reals de les empreses del municipi

Recolzar la consolidació i la cooperació entre les empreses

Promoure la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat

Promoure un procés de dinamització social, cultural i formatiu que fomente la creació de noves empreses i, en conseqüència, d'ocupació

- Impulsar i gestionar pactes territorials d'ocupació

En l'àrea d'ocupació es desenvolupen els següents programes:

Formació per a l'ocupació

Orientació i Inserció Laboral

Prospecció Empresarial

En l'àrea de promoció econòmica es desenvolupen els següents programes:

Projectes Europeus

Centres d'Emprendedors

Orientació i Tutorització per a emprenedors i empreses consolidades

Vivers d'Empreses

Descarrega els estatuts de l'Agència Local de Desenvolupament